Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:

Nationaliteit:

Geslacht:

Geboortedatum:


Eerder gevoetbald bij een vereniging?

Indien ja, bij welke vereniging?

Tot welke datum?


Geboorteplaats:

Woonadres:

Postcode:

Woonplaats:

Mobiel telefoonnummer speler:

Mobiel telefoonnummer 1 ouder/verzorger:

Mobiel telefoonnummer 2 ouder/verzorger:

e-mailadres speler:

e-mailadres 1 ouder/verzorger:

e-mailadres 2 ouder/verzorger:

Rijbewijs of id-nummer (indien 16 jaar of ouder):

Inschrijving voor:

IBAN nummer tbv machtiging contributie 1:

1. Middels “ondertekening” van dit formulier gaat u akkoord met de automatische incasso van de contributie. Incasso gaat overigens via clubcollect en u kunt via uw eigen “portaal” aangeven op welke wijze u de contributie wilt betalen.

Naam rekeninghouder:


Vrijwilligerstaak 2.

2. SRC kan niet bestaan zonder de inzet van mensen. Inzet door mensen zoals u en ik. Wij horen graag wat u voor SRC kan betekenen. Dan kan een kantinedienst of bestuursdienst zijn, maar misschien kunt u uw expertise en talent vanuit uw dagelijkse leven inzetten. In beginsel wordt een inzet van minimaal 2 x per jaar een dagdeel verlangd. Om de aanmelding in behandeling te nemen is het van belang dat u in ieder geval een keuze maakt. Er zal door de coördinator contact worden gezocht voor het vervullen van de vrijwilligerstaak. Alleen in uitzonderingsgevallen kan op verzoek worden afgezien van een vrijwilligerstaak.

Vriendelijke groet de voorzitter


Aanmelding akkoord:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Opzegging dient vóór 1 mei te gebeuren. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar leden@vvsrc.nl

Aanvullende informatie:

Verstuur